28 grudnia 2021 – tablice edukacyjne w parku miejskim w Poniatowej

W parku miejskim w Poniatowej pojawiły się tablice edukacyjne prezentujące 15 pomników pamięci narodowej na terenie naszej gminy. Zobaczyć na nich można miejsca o niezwykle ważnej, niematerialnej wartości, jaką jest przywoływanie odległych wydarzeń dla zachowania ich w pamięci potomnych – dzięki nim można odbyć skróconą podróż w czasie, odkrywając mogiły, cmentarze, pomniki i tablice pamiątkowe z czasów powstań narodowych oraz wojen światowych lub przygotować wycieczkę Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa w oczekiwaniu… na bardziej sprzyjającą aurę.


Szlak rozpoczyna się w mieście Poniatowa […], miejscowości o bardzo malowniczym usytuowaniu wśród lasów, stawów, łąk i pól. Miasto prawa miejskie uzyskało dopiero w 1962 r., lecz posiada bogatą historię, nierozerwalnie związaną z nieopodal położoną wsią o tej samej nazwie oraz utworzeniem w okresie międzywojennym fabryki – jednego z obiektów Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), wokół której wybudowano pierwsze budynki i infrastrukturę drogową. Latem 1939 r. otwarto linię produkcyjną, którą przerwała II wojna światowa. Teren fabryki stał się miejscem stacjonowania żołnierzy armii niemieckiej. Następnie w 1941 r. utworzono tu obóz dla jeńców rosyjskich, a rok później, po ich wymordowaniu, powstał obóz pracy dla Żydów. Ich też spotkał tragiczny los. Na rozkaz Himmlera 4 listopada 1943 r. w akcji „Erntefest” („Dożynki”) wszystkich zlikwidowano. Z tymi wydarzeniami związane są pomniki znajdujące się w mieście, warto wszak pamiętać o upamiętnieniu bohaterów powstania styczniowego, których pomnik stoi na cmentarzu komunalnym w Poniatowej. Jednak szlak tworzą także miejsca pamięci usytuowane w różnych miejscowościach na terenie gminy: cmentarz wojenny w lesie obok wsi Darowne, mogiły w Kraczewicach i Leśniczówce, pomnik w Niezabitowie i kapliczka oraz pomnik w Niezabitowie Kolonii, nagrobek w Obliźniaku czy kolejny cmentarz wojenny pod Łubinowem na obszarze Szczuczek Kolonii, upamiętniające również inne zdarzenia na polskiej drodze ku wolności, które wpisały się także w historię naszej Małej Ojczyzny.

%d blogerów lubi to: